11. – 12. 12. se uskutečnili tradiční trhy na náměstí v Turnově. Naši žáci 1. i 2. stupně vystoupili pod vedením paní učitelky Kendíkové a Tomášové se šesti písničkami, které jsou součástí divadelního představení O Betlémském světle. Na pódium se tentokrát vešlo 90 dětí. U prodejního stánku se střídaly skupinky žáků z 2. stupně. Snad i v letošním roce výrobky dětí potěšily mnohé lidičky.

My, žáci 1. A, jsme se od září naučili už celou abecedu, velice dobře počítáme do 20 a překvapením pro rodiče byla naše vánoční hra s mnoha písničkami. O naší vánoční besídce jsme pro maminky a tatínky přichystali i malé občerstvení. Už se moc těšíme na Vánoce.

 

Po několika úspěšných setkáních v průběhu pololetí se tentokrát rozhodli DEVÁŤÁCI vzít své malé svěřence na zimní stadion.  Se slovy „všichni se naučíme bruslit“ vyrazili na led.  Celou hodinu kroužili společně po kluzišti – bez úrazu, s úsměvem a dobrou náladou.

Paní učitelky Florianová, Hejduková a Suchardová nacvičily se svými žáky poutavý program pro rodiče i prarodiče. Dokonce si i společně zazpívali několik vánočních koled.

 

Protože žáci z 1. i 2. stupně nacvičili veliké Vánoční vystoupení, pozvali jsme celou školu do tělocvičny, aby každý viděl, jaké šikovné umělce ve škole máme. Nejdřív zahráli kytaristé p. uč. Tiché a p. Tomáše, pak vystoupil dramatický kroužek p. uč. Šimicové s pohádkou O královně Koloběžce a na závěr velký soubor p. uč. Kendíkové a Veberové společně se sborečkem p. uč. Tomášové s pásmem Betlémské světlo. Do tělocvičny se ale nevejdeme všichni, a tak se představení opakovala celkem čtyřikrát. První představení jsme zahráli i pro bývalé zaměstnance školy, kteří  k nám každý rok na Vánoce chodí posedět. Na samý závěr jsme si společně zazpívali Haleluja, na všech bylo vidět radost, že „Vánoce jsou tady“ a že se všichni společně dokážeme bavit a radovat!

banner120x90 1 Logo VCT2 logo ev2 1 Logolink2 jsns logo1  
feed-image RSS kanál