V úterý 5.4. se v turnovské knihovně konala přehlídka v umění vyprávět. Naši školu zde reprezentovalo několik dětí ze 4. a 5. ročníků. Největším úspěchem bylo vítězství žákyně 4.A Hany Čapkové v kategorii 9-10 let. Pan Miloš Macourek by byl jistě potěšen tak bravurním přednesem ukázky z knihy Mach a Šebestová. Hance budeme držet palce při postupovém kole v knihovně v Semilech. Čestným uznáním byli dále oceněni Artuš Hašek z 5.A a Simona Urbanová z 5.C. Všem zúčastněným dětem děkujeme.   

                                                                                                     Klára Šimicová

 

 

V úterý 15.3. se  dramatický kroužek zúčastnil oblastní přehlídky dětských divadelních souborů Turnovský štěk. Naše pohádka Královna Koloběžka I. se dostala mezi čtyři postupující do krajského kola. Všem účinkujícím dětem gratulujeme a držíme palce, ať je tréma nezaskočí ani na Dětské scéně v Jablonci nad Nisou, kde proběhne krajská přehlídka.

                                                                             Klára Šimicová, vedoucí dram. kroužku

 

Náš lyžák proběhl v Pasekách nad Jizerou, vrátili jsme se domů 27. února. Ubytováni jsme byli na gymplácké chatě, dokonce nám sem i dováželi večeře. Naučili jsme se jezdit na lyžích i na snowboardu, měli jsme závody ve slalomu i na běžkách. Přesto, že polovina dětí byla na lyžích a prkně poprvé, zvládli jsme vše na sjezdovce Pizár parádně. Večer jsme si promítali z kamery, co jsme se ve dne naučili, Zbyněk skoro všechno natáčel. Navštívila nás naše třídní učitelka p. Krbečková, přivezla nám dokonce všem pizzu, objevil se i pan učitel na češtinu. Během týdenního pobytu jsme si užili i spoustu legrace. Naše poděkování patří také instruktorům – p. Fričovi, p.  Kendíkové,  p. Báčovi a p.  Šťastnému.  

                                                                                                                                                  Žáci 7. C

Od konce tohoto týdne můžete naše školní stránky sledovat i na našem novém profilu na Facebooku.

banner120x90 1 Logo VCT2 logo ev2 1 Logolink2 jsns logo1  
feed-image RSS kanál