Informace z Odboru školství, kultury a sportu MěÚ Turnov  (6. 3. 2017) :

V předškolních odděleních turnovských MŠ je 32 dětí k nástupu do 1. ročníku s bydlištěm ze spádového obvodu ZŠ Turnov, 28. října 18.

-          Vzhledem k této informaci jsem se rozhodl ve školním roce 2017/18:

a)      Otevřít 2 první třídy, s počtem 24 žáků na 1 třídu, pokud bude dětí k přijetí méně jak 60

b)      Otevřít 3 první třídy, s maximálním počtem 22 dětí na 1 třídu, pokud bude dětí k přijetí minimálně 60

V případě většího počtu zájemců o přijetí na naši školu bude postupováno dle nastavených kritérií – spádovost, sourozenci,…...

                                                                                                             Mgr. Jaromír Frič, ředitel školy

Zítra 5.1. 2016 se konají od 15:30 třídní schůzky SRPDŠ. Schůzka třídních důvěrníků začíná v 15:00 ve třídě 8.B. V rámci třídních schůzek se pro rodiče žáků 9. ročníků koná od 16:15 v posluchárně schůzka s výchovnou poradkyní. Tato schůzka je vhodná i pro rodiče dětí 5. ročníků, které mají zájem o studium na víceletém gymnáziu.

Čtvrťáci ze 4.B s paní učitelkou Bartůňkovou přejí všem dětem, rodičům a učitelům krásné Vánoce a zdraví, štěstí a lásku do všech rodin.

p1000841-1
p1000841-1 p1000841-1
p1000837-1
p1000837-1 p1000837-1

Zveme Vás na výstavu prací žáků naší školy na téma "MIKROSVĚT". Z mnoha prací vybrala porota ty nejpovedenější, které budou na vernisáži oceněny. Přijďte se podívat na vernisáž 11.1. v 10,00 hod. do Galerie u Zlatého beránka na náměstí Českého ráje nebo kdykoli poté až do konce února 2017.

Mimořádné ředitelské volno ve čtvrtek 22. prosince

Ředitel Mgr. Jaromír Frič vyhlašuje ve čtvrtek 22. prosince ředitelské volno. Důvodem je vysoká nemocnost zaměstnanců, jejich zastupování v plném rozsahu nelze zajistit. V případě zájmu rodičů (aspoň 14 dětí) bude otevřena školní družina.

banner120x90 1 Logo VCT2 logo ev2 1 Logolink2 jsns logo1  
feed-image RSS kanál