Dnes 12. dubna u nás ve škole proběhlo prazvláštní hlášení. Údajně se ve škole vyskytla školní strašidla. Co po nás asi budou chtít? Sledujte další zpravodajství.

Váš školní parlament.

Z Polska jsem se vrátila v sobotu 11. 3. 2017 s pocitem, že jsem se naučila mnoho zajímavých věcí, a i když nejsem žádný sportovec, tak jsem udělala relativně velký pokrok na běžkách. Celý týden byl suprový, nejenom že jsem byla na běžkách, v bazénech a na ježdících, ale také jsem poprvé zkusila sněžnice. Za celý týden jsme ujeli na běžkách (ta pomalejší skupina) asi 50 km. Každý večer jsme měli program.

Cílem tohoto zájezdu bylo, abychom se skamarádili s polskými dětmi, což se nám myslím povedlo. Měli jsme za úkol naučit se vzájemně básničku nebo písničku. Byla to legrace, učit polské děti třeba Skákal pes…

Nelíbilo se mi ale, že jsme měli zakázané mobily. Ne kvůli tomu, že bych chtěla hrát hry, ale abych mohla fotit místa, která jsme navštívili a hlídat si čas, abych stíhala chodit včas na srazy. Možná bych změnila i ty programy večer, byla to sice legrace, ale někdy se nám už moc nechtělo ještě něco dělat po tak náročných dnech. A proto bych celý zájezd oznámkovala dvojkou.

Kristýna Verichová 6. B

V naší škole došlo během dopoledne k malému lokálnímu požáru. Ve cvičné kuchyňce došlo kolem 11. hodiny ke vznícení oleje na pánvi a od ohně vzplanula digestoř. Oheň byl zpozorován včas a uhašen za pomoci HZS. Nikdo nebyl zraněn, děti 1. stupně spořádaně opustily budovu školy pod dozorem svých učitelů, druhý stupeň byl v této době shromážděn v tělocvičně spolu s učiteli, žáci v klidu setrvali dle pokynů ředitele. Po zhruba půlhodinovém zásahu byla obnovena výuka v plném rozsahu. Škoda vznikla pouze na vnitřním zařízení kuchyňky, výuka bude pokračovat bez jakéhokoliv omezení a změn.

Mgr. Jaromír Frič, ředitel školy

Počet dětí ze spádových oblastí školy:

Pro přijetí do 1. ročníku – celkem 32 dětí ze současných MŠ

Pro přijetí do 6. ročníku – celkem 19 dětí ze současných 5. tříd okolních ZŠ, které se k nám hlásí

Vzhledem k těmto počtům, k povinnosti školy umístit děti ze spádových oblastí do školy a současné naplněnosti školy, jsem rozhodl následovně:

Ve školním roce 2017/18 budou otevřeny 2 třídy pro děti 1. ročníků, počet žáků 24 v každé třídě, do šestých tříd budou doplněni žáci z okolních ZŠ do plné kapacity školy.

Důvodem tohoto rozhodnutí je skutečnost, že při možném otevření 3 tříd prvních ročníků by zůstalo k přijetí do šestých ročníků pouze 13 volných míst a nepřijetím dětí ze spádových oblastí bychom porušili zákon. Rozhodnutí bylo konzultováno a doporučeno OŠKS MěÚ Turnov.

Poznámka: I přes toto rozhodnutí nebude možno přijmout cca polovinu žáků do 6. tříd, kteří k nám podali přihlášku.

Rozhodnutí o přijetí  žáků do 1. ročníků vyvěsíme na web školy (pod přidělenými kódy) 30. 4., což je poslední den termínu zápisu.

Rozhodnutí o přijetí – nepřijetí do 6. ročníků zašleme zákonným zástupcům žáků po 30. 4. 2017.

                                                                      Mgr. Jaromír Frič, ředitel školy

Informace z Odboru školství, kultury a sportu MěÚ Turnov  (6. 3. 2017) :

V předškolních odděleních turnovských MŠ je 32 dětí k nástupu do 1. ročníku s bydlištěm ze spádového obvodu ZŠ Turnov, 28. října 18.

-          Vzhledem k této informaci jsem se rozhodl ve školním roce 2017/18:

a)      Otevřít 2 první třídy, s počtem 24 žáků na 1 třídu, pokud bude dětí k přijetí méně jak 60

b)      Otevřít 3 první třídy, s maximálním počtem 22 dětí na 1 třídu, pokud bude dětí k přijetí minimálně 60

V případě většího počtu zájemců o přijetí na naši školu bude postupováno dle nastavených kritérií – spádovost, sourozenci,…...

                                                                                                             Mgr. Jaromír Frič, ředitel školy

banner120x90 1 Logo VCT2 logo ev2 1 Logolink2 jsns logo1  
feed-image RSS kanál