Dne 8. prosince se náš školní parlament vydal do Liberce, kde se na krajském úřadě pořádalo setkání žákovských parlamentů. Připravili jsme si powerpointovou i „živou“ prezentaci, na které jsme představili nejlepší projekty, které jsme za dva roky činnosti žákovského parlamentu uskutečnili. Později jsme diskutovali s  parlamenťáky z jiných škol a vyměňovali si nápady a postřehy z práce pro třídy a školu. Na této akci jsme měli vlastní stanoviště, kde jsme představovali naši školu.

Projekt Příběhy bezpráví na naší škole

5. prosince k nám do třídy nezabloudil ani Mikuláš, ani čert, ani anděl, ale pan Bičík. V rámci hodin etické výchovy byl pozván na besedu, při které nám velmi poutavě vyprávěl o životě v exilu. Pan Bičík se narodil v Tatobitech. Jedná se tedy o našeho krajana. Jeho život se zdál vcelku obyčejný, dokud nepřišla v roce 1968 okupace. Pan Bičík se hrozby obával již předtím a měl plán útěku.

Zpříjemněte si předvánoční čas a přijměte naše pozvání do Městského divadla v Turnově, kde se ve čtvrtek 15. prosince od 16 hodin uskuteční tradiční vánoční vystoupení žáků naší školy. Můžete se těšit na děti z pěveckého souboru paní Tomášové, šikovné kytaristy v čele s paní Tichou, krátký příběh tříd 5. A pod vedením paní Šimicové a 1 C s paní Tomášovou. V neposlední řadě uvidíte také divadelní vánočně laděný příběh, který odehrají žáci 2. stupně pod taktovkou paní Kendíkové a Veberové. Těšíme se na Vás!

V týdnu od 5. do 11. prosince 2016 proběhne celosvětová Hodina programování. V loňském roce se jí zúčastnilo více jak 70 milionu dětí z celého světa. Naše škola se letos do této akce zaregistrovala. V hodinách informatiky budou žáci samostatně, nebo ve skupinkách řešit jednoduché úlohy z programování. Každý si může vybrat obtížnost úkolů podle svého věku. Zúčastnit se můžete i vy doma. Stačí kliknout na tento odkaz : Hodina programování. Věřím, že si společně s dětmi užijete spousty legrace. I když je Hodina programování vyhlášena na jeden týden, stránka je však přístupná po celý rok. 

Naše škola je zapojena do projektu podpořeného z OPVVV Individuálně, ale společně a jinak, jehož nositelem je VC Turnov. V rámci projektu na naší škole působí školní psycholog a speciální pedagog a nachází se zde poradenské centrum.

banner120x90 1 Logo VCT2 logo ev2 1 Logolink2 jsns logo1  
feed-image RSS kanál