Vážení rodiče,

jmenuji se Petr Klus a zde na škole působím jako školní speciální pedagog. Jsem tu z důvodu podpory Vás rodičů a především podpory Vašich dětí.

Kontakt: tel.: 737 824 800; e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. [popř. můj osobní mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. – rodiče si stěžovali, že mi na školní mail nechodí pošta!!! Nemohou se mnou komunikovat]

Konzultační hodiny jsou úterý – čtvrtek od 8:00–14:00. Rodiče si konkrétní čas schůzky nebo konzultace mohou domluvit na uvedených kontaktech či osobně. Žáci školy mohou přijít kdykoliv během dané doby a dohodnout se individuálně. Spolupráci lze domluvit i skrze třídního vyučujícího nebo výchovnou poradkyni.

Rodiče i žáci mě mohou najít v kabinetu přírodopisu (první patro budovy – vedle jazykové učebny).

Proč vyhledat speciálního pedagoga?

Náplní mojí práce je zabezpečení speciálně pedagogických činností na škole. Poskytuji poradenskou činnost, jak pro rodiče, žáky, tak i pedagogy. Dále poskytuji diagnostické, intervenční, reedukační a metodické služby.

Veškerá činnost probíhá ve spolupráci s výchovnou poradkyní a školní psycholožkou. Však sdílené informace jsou zcela interní záležitostí!

S čím konkrétně mohu pomoci?

Jestliže má vaše dítě specifické obtíže při procesu učení (při čtení nebo psaní přehazuje písmenka, přeskakuje řádky, obtížně rozlišuje písmena i čísla, komolí slova, obrací se mu v hlavě čísla, nerozlišuje měkké a tvrdé slabiky, zaměňuje pravou a levou,…), mohu Vám pomoci pochopit charakter jeho obtíží a prostřednictvím diagnostických metod najít možné spouštěče těchto poruch. Navrhnout Vám případná opatření a reedukační postupy. Konkrétně se zaměřuji na diagnostiku a reedukaci deficitů dílčích funkcí dle metodiky B. Sindelar.

Jestliže má vaše dítě narušenou komunikační schopnost (trpí dyslalií, huhňavostí, má zrychlené tempo řeči, obtížně se vyjadřuje,…), mohu udělat orientační a základní logopedické vyšetření a v rámci konzultace navrhnout intervenční postupy. Mohu Vás také odkázat na další odborníky, kteří se zabývají narušenou komunikační schopností.

Jestliže je vaše dítě vyšetřeno školským poradenským zařízením s doporučením speciálně pedagogické péče, mohu pro něj sestavit individuální program reedukačního charakteru, který bude odpovídat stanoveným doporučením.

Jestliže se vašemu dítěti nejde samotnému učit (neví, jak si zorganizovat svůj čas na práci, jaké učební strategie zvolit, co je efektivní při učení,…), mohu mu pomoci naleznout vhodné strategie učení, které můžeme upravit na míru přesně pro něj.

Jestliže má vaše dítě jiné obtíže při učení (někdy neporozumí zadání, jeho pracovní tempo je zpomalené nebo naopak je pracovní tempo zrychlené – dítě je nepozorné, zbrklé,…), můžeme se společně problémům pokusit porozumět, odhalit příčinu a pokusit se vymyslet, jak tyto obtíže zmírnit či odstranit.

Jestliže si jako rodiče nejste jistí otázkami efektivního učení (jak dlouho by se dítě mělo učit, jakým způsobem se učit, jakou strategii učení využít, jakým způsobem je vhodné odpočívat,…), můžeme se společně pokusit na tyto otázky naleznout odpovědi. V rámci konzultace mohu doporučit osvědčené metody a strategie efektivního učení.

Jestliže si jako rodiče nejste jistí, na kterého odborníka se obrátit, mohu Vám pomoci doporučit a odkázat Vás na toho správného, který pomůže zrovna Vám.

V neposlední řadě mohu pomoci pedagogům s metodickou podporou při práci se žákem, pomoci s vyplněním individuálního vzdělávacího plánu nebo plánu pedagogické podpory.