I v letošním školním roce si 9.ročník vzal pod svůj patronát prvňáčky. S 1.A se přišli seznámit studenti 9.C a 1. B už má své kamarády v 9.A. Po seznámení ve třídě budou následovat společné akce – pouštění draků a bruslení.

501
501 501
500
500 500

banner120x90 1 Logo VCT2 logo ev2 1 Logolink2 jsns logo1