Vážení přátelé zdraví našich dětí ! 

Dovoluji si Vám oznámit, že jsme po různých právnických peripetiích založili "Spolek za zdravou Dívčajdu", který díky tomu, že jeho hlavním posláním je ochrana přírody a krajiny, má ze zákona právo, být účastníkem územních a jiných stavebních řízení, kde může být dotčena ochrana přírody a krajiny. Pro věc výstavby parkoviště u Dívčajdy je to zásadní, neboť vstupem do územního řízení se staneme stranou, jejíž připomínky musí zákonnou formou stavební úřad vypořádat. Protože je evidentní, že výstavbou parkoviště dojde ke zhoršení životního prostředí ve vnitrobloku školy a sám záměr je v rozporu s tím, že by nové záměry neměly kolidovat se stávajícím stavem, bude nemožné parkoviště v tomto místě realizovat a my tím přispějeme k tomu, že se bude hledat koncepčnější řešení parkování v centru k plné spokojenosti nás i budoucích. 
Pokud byste chtěli podpořit záměr nestavět parkoviště, prosím, vstupte do Spolku pro zdravou Dívčajdu, aby akce nevypadala jako nějaký ekoextrémismus tří bláznů, ale jako péče rodičů o zdraví budoucích pokolení, o čemž jsem přesvědčen, že tomu tak je. 
Spolek jsme založili ve třech jen proto, že tři je ze zákona minimum pro založení spolku a že jsme Vás nechtěli zaměstnávat tak nezájímavou činností, jako je formální zakládání čehokoli. 
Pokud byste potřebovali nějakou informaci ke spolku, tak klidně volejte na mé číslo 602 168 551, nebo mailem. 

Ještě bych Vás poprosil, abyste na www stránkách města Turnova mrknuli na internetovou anketu, která tam “v tichosti” běží do půlky srpna, kde můžete zaškrtnout, že je pro Vás prioritou města nestavět parkoviště ve vnitrobloku Dívčajdy. Je to internetové pokračování setkání občanů v červnu, kde byly formulovány priority města a nyní se má ověřit, kolik občanů dá té které prioritě internetový hlas. Tak jen do toho, šiřte to mezi své bližní a vesele klikejte….. 


Přeji krásné léto a hodně sil do dalšího ročníku! 


Přihláška do Spolku za zdrdavou Dívčajdu

Stanovy spolku

Zápis do spolku

 

banner120x90 1 Logo VCT2 logo ev2 1 Logolink2 jsns logo1