Počet dětí ze spádových oblastí školy:

Pro přijetí do 1. ročníku – celkem 32 dětí ze současných MŠ

Pro přijetí do 6. ročníku – celkem 19 dětí ze současných 5. tříd okolních ZŠ, které se k nám hlásí

Vzhledem k těmto počtům, k povinnosti školy umístit děti ze spádových oblastí do školy a současné naplněnosti školy, jsem rozhodl následovně:

Ve školním roce 2017/18 budou otevřeny 2 třídy pro děti 1. ročníků, počet žáků 24 v každé třídě, do šestých tříd budou doplněni žáci z okolních ZŠ do plné kapacity školy.

Důvodem tohoto rozhodnutí je skutečnost, že při možném otevření 3 tříd prvních ročníků by zůstalo k přijetí do šestých ročníků pouze 13 volných míst a nepřijetím dětí ze spádových oblastí bychom porušili zákon. Rozhodnutí bylo konzultováno a doporučeno OŠKS MěÚ Turnov.

Poznámka: I přes toto rozhodnutí nebude možno přijmout cca polovinu žáků do 6. tříd, kteří k nám podali přihlášku.

Rozhodnutí o přijetí  žáků do 1. ročníků vyvěsíme na web školy (pod přidělenými kódy) 30. 4., což je poslední den termínu zápisu.

Rozhodnutí o přijetí – nepřijetí do 6. ročníků zašleme zákonným zástupcům žáků po 30. 4. 2017.

                                                                      Mgr. Jaromír Frič, ředitel školy

banner120x90 1 Logo VCT2 logo ev2 1 Logolink2 jsns logo1