Zítra 5.1. 2016 se konají od 15:30 třídní schůzky SRPDŠ. Schůzka třídních důvěrníků začíná v 15:00 ve třídě 8.B. V rámci třídních schůzek se pro rodiče žáků 9. ročníků koná od 16:15 v posluchárně schůzka s výchovnou poradkyní. Tato schůzka je vhodná i pro rodiče dětí 5. ročníků, které mají zájem o studium na víceletém gymnáziu.

banner120x90 1 Logo VCT2 logo ev2 1 Logolink2 jsns logo1