Dne 8. prosince se náš školní parlament vydal do Liberce, kde se na krajském úřadě pořádalo setkání žákovských parlamentů. Připravili jsme si powerpointovou i „živou“ prezentaci, na které jsme představili nejlepší projekty, které jsme za dva roky činnosti žákovského parlamentu uskutečnili. Později jsme diskutovali s  parlamenťáky z jiných škol a vyměňovali si nápady a postřehy z práce pro třídy a školu. Na této akci jsme měli vlastní stanoviště, kde jsme představovali naši školu.

Tato akce byla pro náš parlament velká zkušenost a odnesli jsme spoustu nových nápadů, které hodláme v budoucnu organizovat u nás.

Patrik Krištof za školní parlament ZŠ 28. října

banner120x90 1 Logo VCT2 logo ev2 1 Logolink2 jsns logo1