V úterý 1. listopadu jsme společně s Mgr. Brichovou, výchovnou poradkyní a učitelkou etické výchovy, navštívili budovu Parlamentu České republiky. Důvodem bylo pozvání paní Věry Luxové, předsedkyně Správní rady Nadačního fondu Josefa Luxe. Naše škola uspěla v Programu podpory etické výchovy a získala 3. místo pro ZŠ a SŠ za rok 2016. S tím souvisí i poukázaná odměna 10.000,- korun. Nadace vybírala ze stovek škol a oceněno bylo pouze 14 základních a středních škol z celé republiky. Byla to pro nás veliká čest a uznání naší práce. 

Čím jsme si toto ocenění zasloužili? Nadace hodnotí zařazení etické výchovy, výsledky, formy, a související aktivity s předmětem. Ve škole pořádáme přednášky, besedy, funguje výborně školní parlament. Děti se k sobě dobře chovají, mají zažitá pravidla chování nejen ve škole, ale i doma nebo ve společnosti. Vrchní administrátorka podotkla, že kdybychom lépe prezentovali na veřejnosti svoji činnost a výsledky, získali bychom klidně 1. místo.

Na setkání a předávání oceněných škol vystoupil také poslanec Jiří Mihola, místopředseda školského výboru, který referoval o současné práci ve školství v Poslanecké sněmovně, a europoslankyně Michaela Šojdrová. Tato dáma, mimochodem velmi energická a pozitivní, pochválila vybrané školy za dobrou práci a sama představila svoje příspěvky v Unii na podporu etické výchovy. Na osobní pozvání do naší školy v Turnově reagovala kladně, vzala si vizitku a slíbila návštěvu. Ráda prý pozná Český ráj.  Bude se prý těšit a přijede, co nejdříve to půjde.

 Z Prahy jsme odjížděli plni dojmů a s vědomím, že práce, kterou děláme, má svůj význam a smysl. A že existují lidé, kteří toto dokáží ocenit.

 Mgr. Jaromír Frič, ředitel ZŠ 28. října

banner120x90 1 Logo VCT2 logo ev2 1 Logolink2 jsns logo1