Vážení přátelé zdraví našich dětí ! 

Dovoluji si Vám oznámit, že jsme po různých právnických peripetiích založili "Spolek za zdravou Dívčajdu", který díky tomu, že jeho hlavním posláním je ochrana přírody a krajiny, má ze zákona právo, být účastníkem územních a jiných stavebních řízení, kde může být dotčena ochrana přírody a krajiny. Pro věc výstavby parkoviště u Dívčajdy je to zásadní, neboť vstupem do územního řízení se staneme stranou, jejíž připomínky musí zákonnou formou stavební úřad vypořádat. Protože je evidentní, že výstavbou parkoviště dojde ke zhoršení životního prostředí ve vnitrobloku školy a sám záměr je v rozporu s tím, že by nové záměry neměly kolidovat se stávajícím stavem, bude nemožné parkoviště v tomto místě realizovat a my tím přispějeme k tomu, že se bude hledat koncepčnější řešení parkování v centru k plné spokojenosti nás i budoucích. 
Pokud byste chtěli podpořit záměr nestavět parkoviště, prosím, vstupte do Spolku pro zdravou Dívčajdu, aby akce nevypadala jako nějaký ekoextrémismus tří bláznů, ale jako péče rodičů o zdraví budoucích pokolení, o čemž jsem přesvědčen, že tomu tak je. 
Spolek jsme založili ve třech jen proto, že tři je ze zákona minimum pro založení spolku a že jsme Vás nechtěli zaměstnávat tak nezájímavou činností, jako je formální zakládání čehokoli. 
Pokud byste potřebovali nějakou informaci ke spolku, tak klidně volejte na mé číslo 602 168 551, nebo mailem. 

Ještě bych Vás poprosil, abyste na www stránkách města Turnova mrknuli na internetovou anketu, která tam “v tichosti” běží do půlky srpna, kde můžete zaškrtnout, že je pro Vás prioritou města nestavět parkoviště ve vnitrobloku Dívčajdy. Je to internetové pokračování setkání občanů v červnu, kde byly formulovány priority města a nyní se má ověřit, kolik občanů dá té které prioritě internetový hlas. Tak jen do toho, šiřte to mezi své bližní a vesele klikejte….. 


Přeji krásné léto a hodně sil do dalšího ročníku! 


Přihláška do Spolku za zdrdavou Dívčajdu

Stanovy spolku

Zápis do spolku

 

Dovolujeme si Vás (rodiče a přátele školy) pozvat na divadelní představení žáků 2. stupně, které se uskuteční ve školní tělocvičně v  úterý 27. 6. 2017 od 16:00 hod.

obr1
obr1 obr1

Vážení rodiče,
ve středu 31. května 2017 od 16.00 hodin se koná fórum Města Turnov v aule OAHS ve Zborovské ulici -,,Pojďme tvořit naše město". Je zaměřeno na rozvoj města, jsou vítány náměty obyvatel. SRPDŠ při ZŠ Turnov, 28. října, pověřilo pana Romana Rákosníka, aby navrhl jako prioritu města vytvoření na pozemku "za Vesnou" školní zahradu s dílnou pro praktické vyučování. Zvu tímto všechny rodiče, kteří by záměr chtěli osobně podpořit, k účasti na tomto fóru.
S pozdravem
Petra Holanová, předsedkyně, SRPDŠ

V týdnu 9. – 12. 5. 2017 proběhne opět velký sběr papíru. Svázané, podepsané, popřípadě zvážené balíčky papíru můžete nosit od 6:45 do 16:00 hod hlavním vchodem do malé tělocvičny (suterén u školního klubu). Nebereme KARTON! Celá akce bude ukončena v pátek v 14:00 hod.

Předem děkujeme za Vaši účast v soutěži tříd.

banner120x90 1 Logo VCT2 logo ev2 1 Logolink2 jsns logo1  
feed-image RSS kanál